post

Intel активно развива изчислителните технологии от следващо поколение, които ще помогнат на корпорацията да се справи с настъпването на ерата “след закона на Мур”. Напомняме, че законът на Мур е формулиран от Гордън Мур и гласи, че количеството транзистори в процесорите се удвоява на всеки две години.

Досега производителите с малки отклонения като цяло следваха закона на Мур. Но с внедряването на все “по-тънки” технологични процеси, това става все по-трудно. Така например, Intel имаше значителни трудности с внедряването на 10 nm технология и корпорацията беше принудена да използва сегашния 14 nm процес за четири поколения процесори.

Редица експерти считат, че в скоро време законът на Мур ще престане да работи, а компаниите рано или късно ще трябва да се насочат към принципно нови технологии. Както заяви изпълнителният директор на Intel Брайян Кржанич, корпорацията прави сериозни инвестиции в квантовите и невроморфните изчисления.

Основен елемент на квантовите изчислителни системи са квантовите битове или кубити. Те могат да се намират едновременно в две състояния 0 и 1. По този начин, с нарастването на използваните квантови битове, броят на едновременно обработваните изчисления се увеличава в геометрична прогресия и като резултат – огромна скорост за изпълнение на поставените задачи.

Що се касае до невроморфните изчисления, става дума за създаване на компютри, работещи на принципите на биологичните невронни мрежи. Те в частност, могат да вземат решения на базата на модели и асоциации. Впрочем, Брайян Кржанич признава, че вероятно ще минат десетилетия, преди тези системи да се въплътят в реални продукти и да се появят на пазара.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *