post

Според Intel, масовото разпространение на роботизирани автомобили ще породи необходимост от трансформация на инфраструктурите за съхранение и обработка на данни. Всяко самоуправляващо се транспортно средство ще представлява източник на безкрайно количество информация. Един робомобил ще генерира средно по 4 терабайта данни дневно – това е информация от камерите, радарите, лидарите, GPS приемника и останалите сензори.

Основната задача е да се извлече полза от това огромно количество информация и да се създадат технологии, на базата на които колите на бъдещето ще се научат да вземат решения без участието на човека. Ценият поток информация от безпилотните автомобили може да се раздели на три групи – технически данни, данни от краудсорсинга и персонални данни. Към първия тип се отнасят данните, постъпващи от различните сензори, които формират картина на околния свят, както го вижда робомобилът. Много е важно да се осигури моменталното качване на техническите данни в облака, за да могат да те да с използват и от другите коли в мрежата.

Данните от краудсорсинга представляват масив от информация, натрупван в резултат на обединяване на данните от автомобилите, намиращи се в един и същ район. Тези данни позволяват да се правят изводи за натовареността на пътя или за промяна на пътната обстановка. И накрая, към персоналните данни се отнасят сведенията за навиците на потребителя, неговите предпочитания, стил на каране и т.н.

Големият обем на данните ще изисква огромни изчислителни мощности за подреждане, обработка, анализ, разбиране, съхранение и предаване на информацията. С това не може да се справи обикновен компютър – задачата е по силите само на мощните центрове за данни, които впрочем също трябва да се адаптират според спецификата на самоуправляващите се автомобили.

Работата е там, че обучението на безпилотните автомобили трябва да става максимално бързо – в момента, когато сензорите идентифицират пътната обстановка, системите за машинно обучение, имитация и усъвършенстване на използваните алгоритми, трябва мигновено да дадат готово решение. При това, доработеният модел за управление трябва веднага да постъпи в автомобила. Освен това, трябва да се вземат предвид въпросите за осигуряване на информационна безопасност. Във всеки случай, новите системи трябва да поддържат мащабиране с увеличаване на натоварването – това касае както технологиите в самите автомобили, така и архитектурата на центровете за данни.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *