post

Ако използвате Instagram Direct, трябва да знаете, че притежаваната от Facebook компания престава да поддържа специалното приложение. Какво означава това? Instagram Direct ще изчезне и вече няма да можете да го използвате за изпращане на съобщения.

Всъщност първоначално функцията започна да работи на 7 декември 2017 като тестово приложение, но явно компанията няма да я направи официална, което повдига въпроса какво ще се случи със съобщенията, които вече сте изпратили? Според Instagram, те трябваше станат част от основното приложение, като самостоятелна опция на същия принцип, както при Messenger, но явно компанията е променила вижданията си по въпроса и остават броени дни, през които можете да използвате Instagram Direct.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *