post

Очаква се до края на 2017 г. 75% от устройствата в дружеството да преминат към новата операционна система.

Държавното дружество „Информационно обслужване“ АД обяви, че започва поетапно интегриране на Windows 10. Очаква се до края на 2017 г. 75% от устройствата в дружеството да преминат към новата операционна система.

Голяма част от процесите на „Информационно обслужване“ АД са свързани с държавните институции и работа с лични данни, включително и по време на национални и регионални избори. Поради тази причина защитата на информацията е в основата на всички услуги на дружеството. В тази връзка организацията стартира процес по интегриране на най-сигурната операционна система към момента – Windows 10.

„Oткакто решихме да преминем към Windows 10, като част от структурирана програма за подмяна на хардуера в цялото дружество, можем наистина да се възползваме от пълното портфолио от решения и продукти за сигурност и защита на Майкрософт,“ каза Людмил Димитров, заместник-директор ИКТ в „Информационно обслужване“ АД. „Харесваме и контрола върху потребителския интерфейс, който операционната система ни предоставя. По този начин можем да настроим даден хардуер според дейностите, за които ни е нужен. От друга страна, благодарение на подобрената система за управление на вътрешните процеси, имаме по-голям контрол върху физическите и виртуалните ни машини,“ допълни Димитров.

„Информационно обслужване“ АД е сред лидерите на българския ИТ сектор в областта на системната интеграция на информационни системи в централната и местните администрации, разработката, внедряването и поддържането на нови технологични решения.

В продължение на повече от 15 години „Информационно обслужване“ АД е основен партньор на държавни институции в изпълнението на ключови ИТ проекти с Министерство на финансите, Национална агенция за приходите, Агенция „Митници”, МРРБ, общински администрации, съдилищата и др.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *