post

През 2018 г. обемът на световните продажби на роботизирани и безпилотни системи ще достигне 95,9 млрд. долара, а до 2022 г. ще нарасне до 201,3 млрд. долара, което съответства на средногодишен темп на ръста 19,6%, прогнозират анализаторите от IDC.

Според тях, над 85% от обема на световните продажби се дължи на роботехническите системи, сред които основно място заемат промишлените роботи (над 57 на сто). Предприятията за дискретно и непрекъснато производство ще вложат в роботехника над 54 млрд. долара през 2018 г. 15 на сто от тях ще отидат за закупуване на заваръчни роботи – заваряването е една от основните области на приложение на на роботите в промишлеността.

През 2018 г. продажбите на безпилотни летателни апарати (дронове) ще нараснат до 9,3 млрд. долара, а през близките години те ще нарастват средно с 32,1% годишно. Ако до скоро дроновете са използвани основно за аероснимки,  днес вече се наблюдава нарастване на употребата им за доставка на пратки (включително спешни медицински товари) и за точен селскостопански мониторинг. В повечето страни се приемат закони за регулиране полетите на дроновете, а производителите отделят по-голямо внимание на подобрената надеждност и безопасност на апаратите. Най-активно в близките години ще се развива използването на дроновете за прилагане на торове и пестициди, за спешните служби и в прецизното земеделие.

Снимка: Wikimedia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *