post

IBM обяви, че до края на тази година ще отвори облачен достъп до 20-кубитов квантов компютър. Неговото практическо приложение засега остава под въпрос заради някои технически ограничения – зададеното квантово състояние може да се задържи не повече от 90 микросекунди. Това е рекорд за индустрията, но разбира се, е крайно малко.

Освен това, IBM потвърди намерението си да пусне 50-кубитов квантов компютър. Компанията продължава да работи над проект, който в перспектива ще може да се комерсиализира. Квантовите процесори позволяват да се решават задачи, които не са по силите на съвременните компютри.

Експертите считат квантовите изчисления за перспективно направление, което обаче изисква понататъшни изследвания и разработки. Един от актуалните проблеми е въпросът за охлаждането, което е необходимо за запазване на стабилно състояние на кубитите.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *