post

IBM демонстрира напредъка по разработвания от IBM Research изкуствен интелект, който е в състояние да спори в човек. В базата от знания на проекта Debater се намират милиони статии от вестници и списания, а когато на изкуствения интелект бива зададена тема на дискусията, той търси сред тях фрагменти от текст, отнасящи се до дадената тема и поддържащи зададената гледна точка. След което изкуственият интелект отделя основните моменти и построява речта си.

По време на демонстрацията изкуственият интелект се е съревновавал с президента на израелския клон на Международното общество за дебати Дан Зафрир и с шампиона на Израел по водене на дебати за 2016 г. Ной Овадия.

На участниците са били предложени теми за публичното финансиране на космическите изследвания и ролята на телемедицината в здравеопазването. Те са имали по четири минути за встъпително изказване и за възражения срещу тезата на опонента и две минути за обобщение.

Между отделните етапи на изкуствения интелект е било предоставяно време да анализира изказването на опонента. Project Debater като цяло се е представил успешно, макар и не без грешки. Например в речта му случайно е попаднала фразата „гласът на Скот Пели зад кадър“ – очевидно от текста на една от статиите, използвана при подготовката.

Работата по проекта Debater започва в IBM Research преди 6 години, но едва 4 години по-късно изкуственият интелект придобива възможността да провежда истински дебати с хора.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *