post

Facebook не е единствената компания, която предлага по-строг контрол върху поверителността на рекламите. Google въведе обновени настройки, които трябва да улеснят начина за насочване на рекламите и още по-важното – да намалят това насочване.

Вече виждате всички фактори за насочване на рекламите в един изгледа, както и двете обяснения за тяхното присъствие и опциите и възможността да ги изключите, или да промените настройките. Всъщност не можете напълно да деактивирате насочването на реклами, но има достатъчно възможности да ги ограничите до много общи фактори, като посещавания от вас сайт и времето на деня например. Когато се появяват реклами, ще имате по-добро обяснение за тяхното присъствие, тъй като „Why this ad?” вече е достъпна за всяка услуга, която показва реклами на Google, както и почти всички сайтове и приложения, които си партнират с компанията в рекламите.

Тази промяна може да е полезно допълнение, ако се притеснявате, че насочването на реклами е твърде задълбочено, но е и хеджиране на натиска срещу гиганта да направи повече по въпроса. Компанията беше подложена на многократни проверки заради подхода си към неприкосновеността на личния живот и този ход може да докаже, че полага сериозни усилия в тази насока.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *