post

GLOBUL отново сезира Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) за некоректни практики на другите оператори, които създават съществени затруднения за потребителите, които желаят да пренесат своите номера в мрежата на GLOBUL.

В конкретната жалба GLOBUL посочва драстичния случай с компанията „Куадрант Бевъриджис” (дистрибутор на Pepsi за България), която още в началото на септември е подала заявление за пренасяне на 198 номера от мрежата Мобилтел към мрежата на GLOBUL.

Съгласно процедурата, Мобилтел, като даряващ доставчик, трябваше в двудневен срок да отговори на GLOBUL по подадената заявка дали са налице основания за отказ на преносимост на заявените номера и дали може да се премине към реално пренасяне на номерата. Такъв отговор досега няма от страна на Мобилтел, които се оправдават с технически проблеми.

Служителите на Мобилтел извършват още едно нарушение, като осъществяват контакт с „Куадрант Бевъриджис” и им предлагат агресивни оферти за предоставяне на мобилни услуги с цел компанията да не пренесе номерата към избрания от тях по-изгоден мобилен доставчик – GLOBUL, както и да се откажат от заявлението за преносимост.

Това представлява сериозно нарушение на правилата за пренасяне на номера. В резултат от забавянето на заявката, за фирмата е изтекъл нормативно определеният срок за преносимост от 30 дни, което означава, че процедурата трябва да започне отначало.

GLOBUL счита, че тези практики създават сериозни и необосновани пречки пред свободния достъп на клиентите до услугата „пренос на номерата на едно гише” и са проява на нелоялни търговски практики.

Компанията призова КРС да бъдат наложени санкции на Мобилтел и да бъдат предприети спешни мерки за преустановяване на извършваните нарушения, като съществуващите проблеми и конкретно случая „Куадрант Бевъриджис” да бъдат решени във възможно най-кратък срок.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *