post

На 25-ти май се отбеляза 1 година откакто официално влезе в сила Общият регламент за защита на данните на Европейския съюз (GDPR). GDPR е новаторска платформа за защита неприкосновеността на личния живот, която дава право на жителите на ЕС да контролират своята лична информация, така че да могат да използват цифровите технологии, за да се свързват свободно и безопасно помежду си и със света.

Много неща се случиха в глобалната борба за неприкосновеност на личния живот откакто GDPR влезе в сила. Като цяло, компаниите, които събират и обработват лична информация за хората, живеещи в ЕС, се адаптираха, въвеждайки нови системи и процеси, за да гарантират, че хората разбират какви данни се събират за тях и могат да ги коригират, ако са неточни и да ги изтрият или преместят някъде другаде, ако решат. Това подобри начина, по който компаниите обработват личните данни на своите клиенти. GDPR вдъхнови и глобална инициатива, която насърчи и други страни по света да направят законодателни промени относно неприкосновеността на личните данни.

По целия свят има нарастващо очакване, че всеки трябва да се възползва от цифровите технологии без да губи контрол върху личната си информация. Ето защо, Microsoft беше първата компания, която предостави правата за контрол на данните, залегнали в основата на GDPR, на своите клиенти по целия свят, а не само в Европа. Една година по-късно, нарастващият брой на хората, които използват Microsoft таблото за управление на настройките за поверителност, е ясен знак за желанието на потребителите да имат право да контролират своите данни. След влизането в сила на GDPR повече от 18 милиона души от цял ​​свят са използвали този инструмент, за да управляват личната си информация. Най-високото ниво на ангажираност, както на глава от населението, така и в абсолютни числа, продължавада идва от САЩ, където около 6.7 милиона души са използвали таблото за управление. Не е изненадващо, че значителен процент от хората, които са посетили информационното табло за поверителност, са жители на европейските страни, обхванати от GDPR – до днес повече от 4 милиона от Microsoft потребителите в ЕС са се регистрирали, за да управляват своите данни.

За да повишат нивото на важност на опазването на неприкосновеността на личния живот и да го вградят в своите системи за управление на бизнеса, компании като Microsoft, които напълно са възприели GDPR, претърпяха дълбока културна промяна, започваща на ръководно ниво и обхващаща цялата организация. Можете да видите резултатите от тази културна трансформация във всички продукти и услуги на Microsoft.

Миналия месец, например, компанията обяви нови стъпки,за да увеличи прозрачността относно данните, които събира, когато хората използват Microsoftпродукти и да им предоставим по-голям контрол върху начина, по който се използват техните данни. Тези стъпки включват описване на данните, които се събират на ясен и достъпен език, и улесняване на хората в контролирането на личната им информация. За да повиши прозрачността, Microsoft подобрява документацията и въвежда издаването на доклад относно процедурите за събиране на данни на всеки 2 години.

Microsoft предоставя инструменти, които да помогнат на потребителите да посрещнат своите собствени задължения за поверителност в съответствие с GDPR. За да улесни разработчиците на игри в прилагането на GDPR, компанията създаде инструменти, с които те да могат да позволят на играчите да преглеждат или изтриват данни, които се съхраняват за тях. Предоставят се функции, подобряващи начина по който фирмите опазват поверителни данни и защитават неприкосновеността на личните данни на своите служители и клиенти. Предлага се и криптиране, за да могат компаниите да защитават чувствителни данни, включително кредитни карти и национални идентификатори, като например номера на социалното осигуряване в САЩ.

За да улесни компаниите да пазят чувствителна информация на мобилни устройства, Microsoft обяви набор от разширени възможности за поверителност и сигурност, които позволяват на ИТ администраторите на компаниите да прилагат по-добре политиките за защита на поверителността и сигурността. През април компанията представи нови инструменти за конфиденциалност за Office365 ProPlus, които осигуряват по-голям контрол върху диагностичните данни, изпращани към Microsoft, както и върху незадължителните облачни функции в Office, подобряващи функционалността. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *