post

В първия ден от прилагането на GDPR, Facebook и Google бяха „ударени“ от съдебни дела, обвиняващи компаниите, че принуждават потребителите да споделят лични данни, съобщава The Verge. Делата, опитващи да наложат глоби в размер на 3,9 милиарда евро на Facebook и 3,7 милиарда евро за Google (около 8,8 милиарда долара), са подадени от австрийския активист за защита на личните данни Макс Шремс, дългогодишен критик на практиките за събиране на данни от компаниите.

GDPR изисква ясно съгласие и обосновка за всички лични данни, събирани от потребителите, и тези насоки принудиха компаниите в Интернет да преразгледат своите правила за поверителност и своите практики при събиране на данни. Все още обаче има несигурност по отношение на това как европейските регулатори ще прилагат изискванията и много компании все още не са подготвени за прилагане на закона.

Както Google, така и Facebook са въвели нови политики и правила, за да бъдат в съответствие с GDPR, но според жалбите на Шремс тези правила не са достатъчно ефективни. По-специално, той визира начина, по който компаниите получават съгласие за политиките за поверителност, като искат от потребителите да маркират боксче, за да получат достъп до услугите. Това е широко разпространена практика при онлайн услугите, но според Шремс по този начин компаниите принуждават потребителите да изберат всичко или нищо, което е нарушение на разпоредбите на GDPR относно конкретното съгласие.

Съдебните дела са насочени към конкретни продукти. От общо подадени 4 иска един е срещу Facebook, още два срещу дъщерните дружества на компанията, а именно Instagram и WhatsApp, а четвъртият иск е срещу операционната система Android на Google.

И двете компании са оспорили глобите, изтъквайки, че предприетите от тях мерки са подходящи за изпълнение изискванията на GDPR. „Ние изграждаме неприкосновеността на личния живот и сигурността на нашите продукти още от самото им създаване“, се каза в изявление на Google. От Facebook пък коментират, че компанията е извършила сериозна подготовка през последните 18 месеца, за да е сигурна, че отговаря на изискванията на GDPR.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *