post

Комуникационните оператори, които имат изградени 5G мрежи, могат да заемат важна позиция от пазара за предоставяне на свързаност за самоуправляващи се автомобили, смятат анализаторите от Gartner.

Пропускателната способност на 5G мрежите е с порядък по-висока от тази на 4G мрежите и именно това е необходимо за прехвърлянето на големи количества данни, генерирани от сензорите и другите системи в изцяло автономните автомобили. До 2025 г. самоуправляващият се автомобил ще предава средно в облака над един терабайт данни на месец, твърдят анализаторите. Операторите трябва да се уверят, че в конструкцията на тези автомобили са осигурени комуникационни възможности по стандарта 5G, и още отсега трябва да действат, включително чрез подкрепа на работата на комитетите по стандартизация и местните власти.

Едно от най-перспективните направления за използване на 5G свързаност в автомобилите е безопасността. Автоматичните системи често се „сблъскват“ със ситуации, при които са принудени да прехвърлят контрол върху водача. Но тази операция също невинаги е възможна и тогава може да се наложи колата бъде пренасочена към отдалечено управление, смятат анализаторите. А за целта е необходима бърза и надеждна връзка. Не е изключено също така в скоро време наличието в автономния автомобил на средства за отдалечено управление да стане едно от нормативните изисквания при използването на самоуправляващи се автомобили.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *