post

В свое ново изследване анализатори от Gartner твърдят, че въпреки негативните мнения, внедряването на системите за изкуствен интелект (ИИ) ще създаде повече работни места, отколкото ще отнеме.

Влиянието на ИИ ще варира в зависимост от отрасъла. Например, в такива сегменти, като здравеопазването, държавния сектор и образованието търсенето на кадри ще нараства поне до 2019 г. При това, към 2020 г на пазара ще се наблюдава положителна динамика, тоест, количеството на новите работни места, появили се вследствие на внедряването на системи за изкуствени интелект, ще надхвърли броя на премахнатите.

Ако трябва да бъдем по-точни, ще бъдат създадени 2,3 млн работни места, а отнетите ще са около 1,8 млн. Към 2025 г разликата ще достига 2 млн. Анализаторите са на мнение, че към 2022 г всеки пети служител, зает с “нерутинни” задачи, ще използва ИИ в своята работа. През 2021 г бизнесът с интеграцията на изкуствен интелект ще донесе 2,9 трилиона долара печалба.

От Gartner уточняват, че според тях внедряването на ИИ по-скоро ще допълва работата на хората, отколкото ще я заменя. Експертите отбелязват, че иновациите винаги водят до трансформация на пазара на специалистите. По традиция в този период се наблюдава спад в търсенето на някои професии, след което ситуацията постепенно се изравнява. Вероятно в процеса на развитие на ИИ ще се наблюдава аналогична тенденция.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *