post

Facebook са измислили нова единица за време, наречена “флик” (flick). Тя е създадена, за да помогне на разработчиците да поддържат видео ефектите в синхрон.

Фликът е точно 1/705 600 000 от секундата, което поставя новата единица след наносекундата, съобщи BBC.

Според изследователи от Оксфордския университет новата мерна единица няма да има повсеместно въздействие. Тя обаче може да помогне за създаването на по-добро изживяване във виртуалната среда, като чрез нея се избегнат проблеми, свързани с латентност и забавяне.

Ползата от фликовете ще е намаляване на грешките при изобразяването на графиките и насичанията. А това означава по-красива и реалистична графика във виртуална среда.

Идеята за нея бе съобщена от разработчика Кристофър Хорват в съобщение във Facebook още през октомври 2016 г., пише Дарик. Тогава и за пръв път бе спомената думата флик.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *