post

Между 20-ти април и 30-ти юни в България ще се проведе национален бизнес форум “Силни региони за силна икономика” под егидата на 20 общини. Целта на провеждането на най-мащабния национален бизнес форум за тази година е да засили взаимодействието между общините и бизнеса, както и съвместната работа с държавната администрация.

Във форума ще вземат участие лектори от бизнеса, както и представители на Министерство на икономиката, Министерство на земеделието и храните, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на образованието и науката, Изпълнителната агенция на малките и средните предприятия, Българска агенция за инвестиции и Българска банка за развитие.

Началото на бизнес форума ще бъде на 20-ти април във Враца. Търговският директор на ERP.BG Димитър Димитров ще разкаже на аудиторията повече за това как се променят системите за управление на бизнеса в отговор на глобалната дигитализация. Гостите на конференцията ще научат и кои са последните тенденции в софтуера за управление, така че да се постигне максимална ефективност при управление на бизнес процесите и прогресивен растеж на компаниите.

Всички присъстващи на бизнес форума ще имат възможност да научат и повече за експертните решения в областта на маркетинга, рекламата, продажбите, човешките ресурси, счетоводство, търговското право, мотивацията, мениджмънта, иновациите, международни пазари и други.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *