post

Ericsson официално откри своя нов Световен център за информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в град Росърсбърг, Швеция. Специално изграденият високотехнологичен и устойчив комплекс е израз на мисията на Ericsson към непрекъснати инвестиции в научноизследователска и развойна дейност, както в Швеция, така и в световен мащаб. Центърът е и важна стъпка по пътя на продължаващата ИКТ трансформация на компанията.

Центърът в Росърсбърг, който е на площ от 20 000 м2, е първият целенасочено създаден Световен център за информационни и комуникационни технологии, който се открива в Швеция. Той последва откриването на ИКТ центъра на компанията в Линшьопинг, Швеция през септември 2014 г., който бе построен в непосредствена близост до съществуваща база на Ericsson. В допълнение към двата комплекса в Швеция, Ericsson ще отвори и Световен ИКТ център в Монреал, Канада през второто тримесечие на 2016 г.

Световните ИКТ центрове дават възможност на Ericsson да подобрява мобилната мрежа на даден оператор и да тества нови решения в напълно реални условия. В близко бъдеще клиентите на Еricsson ще могат да се свързват дистанционно, за да тестват оперативната съвместимост; да извършват различни проби, да имат ранен достъп и да внедряват нови предложения от всяка точка на света. Тези услуги ще се осигуряват чрез десет бизнес центъра, които ще бъдат обявени през 2016 г. и ще бъдат свързани със Световните ИКТ центрове.

Световните ИКТ центрове ще функционират на базата на облачните решения на Ericsson и ще разполагат със значителна част от продуктовата гама на компанията. В резултат на усилената работа за рационализация и виртуализация на процесите, Ericsson ще има възможността да съкрати цикъла на въвеждане на иновации и да разшири глобалното сътрудничество, като същевременно намалява разходите за научноизследователска и развойна дейност. Към настоящия момент тестовите бази на компанията са разпръснати в над 50 локации по света.

Световните ИКТ центрове на Ericsson са много важна стъпка към постигането на целите на компанията за устойчиво развитие. Изключително съвременният дизайн на центровете, в съчетание с модулната и високотехнологична конструкция, осигуряват ефективното използване на енергия и пространство. Когато и трите Световни ИКТ центъра влязат в експлоатация, Ericsson предвижда намаляване на потреблението на енергия с 40% в сравнение с консумацията на тестовите лаборатории през 2012 г.

Андерс Линдблад, ръководител на бизнес звено Облачни и IP решения в Ericsson, сподели: “С откриването на втория си Световен ИКТ център днес Ericsson се доближава все повече до реализацията на визията си за Свързаното общество. Чрез организацията и оптимизацията на научноизследователската и развойна дейност с помощта на нашите облачно базирани световни ИКТ центрове, ние ще предоставим нови услуги и иновации, които ще бъдат полезни за хората, за бизнеса и за обществото.

Нашата компания набира скорост по пътя към ИКТ трансформацията, а световните ИКТ центрове ще поддържат непрестанното сътрудничество и ще гарантират, че ще се възползваме максимално от предимствата и мащаба на тази дейност си в световен мащаб. В същото време, с изумителният ръст на трафика на данни можем да „доставим“ водещите технологии и услуги на Ericsson до клиентите по-бързо от всякога.“

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *