post

Ericsson и Cisco Systems ще трансформират и виртуализират мрежите на Vodafone Hutchison Australia (VHA) с цел телеком операторът да се подготви по-добре за новопоявяващите се услуги и да развие своята основна мрежа, за да повиши нивото на бързина и гъвкавост, както и програмируемостта от разпределението на мрежови ресурси.

Чрез опростяване на мрежата и инфраструктурата си VHA ще се възползва от наличието на инструментариум, за да стане по-гъвкав, иновативен и проактивен в начините на доставяне на услуги на пазара оператор. Това ще допринесе за по-висока ангажираност и по-добри изживявания за потребителите, наред с намаляване на направените капиталови и оперативни разходи.

Сделката е първият съвместен проект за изграждане на телекомуникационна облачна инфраструктура от подобен мащаб и значимост между Ericsson и Cisco.

“Ericsson и Cisco са наши настоящи доставчици на основни функционалности за мрежата и маршрутизацията, което ги прави добри партньори за прехода към виртуализирана среда. Тази трансформация ще ни даде възможност да внедрим нови приложения, за да насърчим иновациите и да подобрим клиентските услуги и потребителското изживяване. Новата инфраструктура отваря достъпа на Vodafone до нови бизнес модели и пазари като Интернет на нещата, затова сме много развълнувани от бъдещите възможности, които това партньорство предлага” – заяви Кевин Милрой, главен технологичен директор на VHA.

Съвместното архитектурно решение включва Ericsson Hyperscale Datacenter System и софтуерни компоненти като Ericsson Cloud Execution Environment, Ericsson Cloud Manager, Cloud SDN controller; заедно със Cisco WAN Automation Engine, Cisco Network Services Orchestrator (NSO), Cisco IP Network VNFs, включващи IOS XR 9000v и Cloud Services Router 1000v, както и виртуализирани и физически технологии за сигурност като Adaptive Security Appliance и Cisco Firepower security gateway, заедно с услуги и поддръжка. Това надгражда избора на Ericsson от VHA през 2014 г. за подмяната и обновяването на цялата основна мрежа, включително virtual EPC и virtual IMS/ Voice over LTE.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *