post

Агенцията за перспективни отбранителни изследвания DARPA обяви, че е създала микросхема, позволяваща позициониране и навигация без използване на спътникови GPS сигнали. Ще уточним, че става дума за временна липса на GPS, например, когато приемникът се намира в зона на слаб сигнал.

Микросхемата с название TIMU (timing & inertial measurement unit) представлява комбайн от три жироскопа, три акселерометъра и схема за точна синхронизация. Тя е разработена от специалистите на DARPA в рамките на проекта Micro-PNT (Micro-Technology for Positioning, Navigation and Timing). Принципът на работа на навигатора е базиран на факта, че схемата е способна точно да следи своята ориентация в пространството и времето.

Според разработчиците, чипът TIMU с площ 10 кв.мм има 6-слойна структура и всеки слой изпълнява отделна функция. Устройството ще намери приложение в средствата за позициониране, системите за насочване на оръжия с малък калибър и малките летателни апарати.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *