post

Едно от условията за доставка на товари за военните формирования при бойни действия, е осигуряването на секретност на подразделението-получател. По правило, доставката се осъществява с големи парашутни системи, които след това се унищожават от съображения за секретност и защита на околната среда.

Американската агенция за перспективни отбранителни изследвания (Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA) възнамерява да използва за доставка на товари безпилотни летателни апарати, които ще се самоунищожават след изпълнение на задачата. В рамките на проекта ICARUS ще се разработва дрон, способен да доставя товар с тегло 3 паунда (1,36 кг) с точност 10 метра от зададени GPS координати. Компаниите, които ще се заемат с разработката, ще бъдат избрани от DARPA на 15 октомври.

Непременно условие на задачата, е пълното техническо изчезване на дрона след изпълнение на доставката. Маскирането на схемите или връщането на летателният апарат не се предвижда. Не трябва също така да се използват киселини или взривни вещества, тъй като те могат да представляват опасност както за околните, така и да оставят следи, по които впоследствие да се определи местоположението на доставения товар.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *