post

Изкуственият интелект е технология с голям потенциал, като в момента компаниите са съсредоточени в усъвършенстване на технологията и нейното “поумняване”. Изкуственият интелект обаче има един сериозен недостатък – не може да аргументира решенията си и DARPA иска да промени точно това, съобщава Engadget.

Организацията започва нова инициатива за изучаване на изкуствения интелект (AI), включително “трета вълна” AI, която да може да се адаптира към контекста и да може да обяснява смислено защо дадено решение е взето точно по този начин. Например да обясни защо е системата е идентифицирала даден обект като котка, а не като куче.

DARPA иска всичко това да се случи и с ускорено темпо. Организацията ще разглежда и одобрява кандидатурите в рамките на 3 месеца след поява на финансиране. Освен това в рамките на 18 месеца след това ще е ясно дали даден проект реално може да се осъществи.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *