post

Агенцията за перспективни изследователски проекти на САЩ (DARPA) започна разработката на оръжие, базирано на генното инженерство. За този проект за отделени 100 млн долара. Новото оръжие ще редактира генома на живите организми по такъв начин, че те да не могат да имат потомство.

Трябва да отбележим, че към момента проектът е предназначен за борба с маларийните комари, гризачи и други видове фауна, представляващи опасност за човека. В същото време Организацията на обединените нации вече изрази безпокойство от действията на DARPA, тъй като подобни технологии могат да се използват за военни цели.

“Много държави се опасяват, когато подобни технологии излизат от DARPA, научното подразделение на американската армия. Унищожаването на вирус или даже цяла популация живи организми може да се отрази негативно на други видове животни, които зависят от тях. Повече опасения предизвиква това, че при всички плюсове от изчезването на опасни видове от лицето на Земята, последствията могат да се окажат необратими ако технологията сработи не както е планирано”.

Правителството на САЩ и DARPA са най-големите инвеститори, поддържащи генното инженерство. От 2008  до 2014 г вече са похарчени 820 млн долара за изследвания в тази сфера. Съвременните методи за редактиране на генома, например CRISPR, позволяват да се редактират участъци от ДНК на насекомите по такъв начин, че да се промени техният пол. Явно нещо подобно планира и DARPA. Впрочем, представители на агенцията твърдят, че цифрата от $100 млн е силно завишена и няма никаква заплаха за съществуването на биологичните видове.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *