post

Американската агенция за перспективни отбранителни проекти (DARPA) започва разработката на хуманоиден робот. За това е станало известно след доклад на представител на DARPA на мероприятие, организирано от Агенцията за намаляване на военната заплаха (DTRA). Задачата да се създаде робот от хуманоиден тип е била поставена пред DARPA преди известно време, но за нея не е съобщено пред широката общественост.

Разработчиците на робота трябва да решат редица проблеми, най-сложният от които е създаването на механизъм, който да може да се движи по силно пресечена местност с приемлива скорост, като същевременно изпълнява поставените пред него задачи. На проекта е даден старт по време на поредния конкурс Grand Challenge, в който желаещите могат да демонстрират свои разработки, които впоследствие могат да бъдат въплътени във високотехнологичния робот на DARPA.

Участниците в надпреварата трябва да представят Терминатор, който да изпълнява редица задачи: да управлява автомобил, да отваря врата с ключ, да се промъква през препятствия и тем подобни. Всичко това трябва да се изпълнява в полуавтономен режим с минимално участие на оператор.

Напомняме, че двуноги роботи вече съществуват, най-известните от които са Asimo на компанията Honda и Petman на Boston Dynamics. Има и други по-малко известни проекти. За разлика от тях, роботът на DARPA ще бъде по-съвършен и многофункционален. И както можете да се досетите, той преди всичко ще бъде използван за военни цели.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *