post

Всяка година пожари нанасят огромни щети, понякога и с човешки жертви. Мерките за ликвидация на огъня макар и разнообрази използват един и същ принцип – спиране на реакцията на окисление чрез ограничаване на достъпа на кислород. Принципно нови разработки в тази област няма от половин век.

Инициативата на агенцията за съвременни отбранителни разработки DARPA “мигновено гасене на пожар“ (Instant Fire Suppression – IFS) включва в себе си два етапа – изучаване на фундаменталните физични процеси в пламъка и търсене на начини за ефективното им управление.

В серията нови експерименти агенцията е концентрирала усилията си в изучаването на взаимодействието на огъня с електромагнитните и акустичните вълни, тъй като от позиция на съвременната физика пламъкът може да се разглежда като нискотемпературна плазма – йонизиран газ, частиците на който притежават заряд.

В експеримента по поръчка на DARPA, изследователи от Харвардския университет са успели да загасят метанов пламък с помощта на портативен електрод. Въздействието с неговото магнитно поле е довело до дестабилизация на йонната структура на пламъка и неговото потушаване.

Освен това, с използването на два говорителя, акустичните вълни от тях ускоряват въздушните колебания, което води до нарушаване на локалната устойчивост на пламъка и неговото загасване.

Следващата задача на DARPA е мащабиране на предложените физични методи, за да станат те пригодни за потушаване на истински пожари.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *