post

Гласовият помощник Microsoft Cortana е призван да осигури комфортно интуитивно взаимодействие между потребителя и неговото Windows устройство – РС или смартфон. Общуването с Cortana става на принципа “устна команда, устен отговор” или “команда от клавиатурата – устен/текстов отговор”. Решението да се осигури взаимодействие между Cortana и конкурентния Amazon Alexa ще позволи да се излезе извън рамките на привичния декстоп и да се навлезе в нови сфери.

Това което досега не достигаше на Cortana (ако направим паралел с Google Assistant, Siri или споменатия Alexa), това е поддръжка на системите за контрол на “умния дом”. Този сегмент сега се счита за един от най-перспективните и нужни на пазара. По тази причина разработчиците от Microsoft са решили да запълнят този пропуск.

Cortana 2

Cortana явно се опитва да навакса пропуснатото, за което свидетелства появата на многофункционалния бутон Connected Home. По този начин се реализира пълноценна интеграция с продуктите Wink, Nest, SmartThings, Hue и Insteon за отдалечено управление чрез цифровия помощник. Така например, предстоящата да излезе смарт колонка Harman Kardon Invoke с Cortana максимално ще опрости регулирането на термостатите, настройката на охранителната система и избора на оптимално осветление без да се налага използване на компютър. Впрочем, ако Harman Kardon Invoke не е подръка, с тази задача ще се справи всяко устройство, работещо под управлението на Windows 10.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *