Проект финансира изграждането на високоскоростен широколентов достъп от следващо поколение на 289 комуникационни възли

post

Проектът за развитие на високоскоростен широколентов достъп и на широколентови  услуги за гражданите и бизнеса в икономически изостанали и отдалечени райони в България приключва успешно в 29 общини и 24 малки населени места, в 14 области на страната, обяви Красимир Симонски, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ по време на…

България е усвоила 93% от евросредствата

post

Близо 80% от публичните инвестиции се правят с пари от Европейския съюз. Това заяви вицепремиерът Томислав Дончев по време на конференцията „Първите седем години в ЕС – оценка на инвестициите в дългосрочен растеж и нетните ефекти от тях в секторен и регионален план“. Форумът бе организиран от Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и…

Обявиха обществена поръчка за сайт на българското председателство на ЕС

post

Близо 50 000 лв. ще струва създаването на интернет-страница на българското председателство на Европейския съюз, което ще се проведе във втората половина на 2018 г. Вече е обявена обществена поръчка. Срокът за подаване на оферти е 26 ноември, а изборът на изпълнител ще се осъществи на база “икономически най-изгодна оферта”. Срещу 38 000 лв., без…

Отпускат 488 млн. евро по „Хоризонт 2020”

post

Български научни организации и фирми могат да участват в конкурси по Работна програма 2016 – 2017 г. от Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”, стана ясно в рамките на информационен ден на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. За 2016 г. по тези две програми е предвиден общо бюджет от 488 млн….

Пловдивчани следят енергийното си потребление с иновативен софтуер

post

Пловдив е един от двата пилотни града, в които ще бъде внедрен софтуерният инструмент iURBAN. Той ще създаде по-добри пазарни условия за по-евтини и по-екологично чисти енергийни услуги и е създаден с участието на крайния потребител – местните жители, местните енергийни компании и обществената администрация. Проектът iURBAN ще предостави база данни в подкрепа при вземането на…

ЕК ни препоръчва модернизиране на политиките в сферата на научните изследвания и иновациите

post

ЕК представи препоръки за реформи в българската система за научни изследвания и иновации. България е първата страна членка, която се възползва от възможностите на механизма за подкрепа в областта на политиките (Policy Support Facility) по програмата на ЕС за изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. Този механизъм дава практическа подкрепа на правителствата при определянето, прилагането и оценката…

Обещаващи научни проекти ще получават Печат за високи потижения

post

Печат за високи постижения ще получават  отлични научни проекти, за които не е достигнало финансиране по рамковата програма на ЕС за научни изследвания “Хоризонт- 2020”. Това ще е знак за качество, който се присъжда на обещаващи проекти, предложени по програма „Хоризонт 2020“, на които не е било отпуснато финансиране поради бюджетни ограничения, но са получили…

ИТ секторът е най-активната таргет индустрия при M&A пазара

post

ИТ секторът е най-активната таргет индустрия при M&A пазара през първата половина на 2015г. с общо 100 реализирани сделки или 15% от всички сделки в региона на ЦИЕ, показват данни на M&A Барометърът на EY . Най-голямата сделка е придобиването на базираната в Германия компания за доставка на храна Delivery Hero от турската yemeksepeti.com за близо…

България получава 102 млн. евро по оперативна програма „Инициатива за МСП” 2014-2020

post

Oбщо 102 млн. евро ще получи България по Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 (ОП ИМСП), кято беше одобрена миналата седмица. Тя е разработена в съответствие с прилагането на Инициативата за МСП в Европа. България е третата държава в ЕС, която ще осигури ресурс за МСП чрез инструмента. До момента той се прилага…

EП гласува нови правила за мрежовата неутралност

post

Принципът на мрежовата неутралност гарантира еднаквото третиране на онлайн трафика от интернет доставчиците и по тази причина има ключово значение. На 27 октомври Европейският парламент гласува нови правила, по които бе достигнато предварително съгласие с правителствата на страните от ЕС след две години преговори. Представяме Ви основни елементи от текста, който бе одобрен в ЕП….