Модерна система ще следи река Искър и притоците й

post

Модерна система ще следи река Искър и притоците й, както и големите язовири в нейното поречие в реално време и ще предупреждава населението при опасност от наводнения. Проектът е в размер на 7 млн. лева и се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Бенефициент е дирекция „Управление на водите“ в МОСВ, съобщиха от…

ЕК предлага изцяло онлайн кандидатстване по еврофондовете

post

Изцяло електронно кандидатстване за еврофондове по интернет предлага Еврокомисията, за да намали бюрокрацията при усвояването на парите. Идеята е да се помогне на по-бедните страни-членки да ускорят темповете на усвояване до 2020 година, обясни бившият заместник-председател на Еврокомисията и ръководител на експертна група на високо равнище, изготвила предложенията, Сийм Калас, предаде БНР. Групата бе сформирана…

Обявиха кандидатстване по проект за насърчаване на иновационната активност на младите хора

post

Министерство на икономиката обяви Национален конкурс за кандитатстване по проект  “Техностарт 2 – Насърчаване на иновационната активност на младите хора в България”. Проект “Техностарт 2” е ориентиран към студенти, хора с висше образование: бакалавър или магистър и докторанти, съгласно условията на глава трета, раздел първи от оперативното ръководство, с цел подпомагането им да започнат собствен бизнес…

Предлагат роумингът да пада само по 90 дни в годината

post

От 15 юни 2017 г. роумингът в ЕС ще отпадне, но само за 90 дни на година. Това предлага Европейската комисия в правила за използването на мрежите след 15 юни. Тогава се очакваше таксите да изчезнат окончателно на територията на страните от Европейския съюз и потребителите да могат да говорят на цените за вътрешна употреба. От…

Инвестират 350 млн. лева в научни центрове

post

350 млн. лв от Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж” ще бъдат насочени към развитие на българската наука. С парите ще бъдат изградени и усъвършенствани четири Центъра за върхови постижения и осем Центъра по компетентности. Това обяви в БАН вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева на представянето на насоките за…

5,5 млн. лева ще струва системата за електронни обществени поръчки

post

Oбщо 5.52 млн. лв. без ДДС е прогнозната цена на новата централизирана информационна система “Електронни обществени поръчки”. Тя трябва да бъде готова до 3 години, става ясно от обявената тръжна процедура от Агенцията за обществени поръчки. Системата трябва “да обхваща всички етапи от процеса на възлагане, вкл. планиране на нуждите, подготовка, провеждане и приключване на…

Програмата “Румъния Стартъп Плюс” приема проекти

post

Стартира кандидатстването по програмата “Румъния Стартъп Плюс” на стойност 105 милиона евро в рамките на Оперативна програма “Човешки капитал” 2014 – 2020 с основни цели стимулиране на предприемачеството и създаване на работни места. Механизмът за финансиране е следният – при подписване на договор с администраторите на схемата бъдещите предприемачи получават финансиране на стойност максимум 24…

МОСВ дава 1 млн. лв на 22 общини и 4 ведомства за електромобили

post

Четири държавни институции и 22 общини ще получат средства за купуване на хибридни и електромобили. Това каза пресконференция министърът на околната среда и водите Ивелина Василева, която обяви резултатите от класирането на проекти по пилотна схема по линия на Националния доверителен екофонд (НДЕФ). Бюджетът по схемата е 1 млн. лева, а със средствата ще бъдат…

ЕП призовава за повече технологии и по-лесен достъп до иновации в земеделието

post

Иновациите и технологиите са от ключово значение, за да бъде европейското земеделие конкурентоспособно на това в останалия свят. Днес това важи с особена сила предвид постоянния стремеж към производство на по-големи количества, при това чрез опазване на ресурсите и използвайки колкото е възможно по-малко земя. Това се изтъква в два доклада, приети с голямо мнозинство…

Интернет портал дава информация за българското председателство на ЕС

post

Разработен е и вече действа интернет базиран портал за екипа на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Това става ясно от третия тримесечен отчет за изпълнението на Плана на подготовката на Българското председателство, внесен от вицепремиера Меглена Кунева. В интернет портала е въведена информация за всички членове на екипа на председателството и техните оценки,…