Вече има агенция “Електронно управление”

post

Парламентът даде съгласие за създаване на Държавна агенция “Електронно управление” към Министерски съвет, след като депутатите приеха на второ четене  промените в Закона за електронното управление. Новата структура ще осъществява сътрудничество и взаимодействието по въпросите на електронното управление с компетентните органи на държавите членки и институциите на ЕС, както и с други международни организации. Новата агенция ще…

Единната система за туристическата информация свързва хотелите с министерства, НАП и общините

post

Единната система за туристическата информация (ЕСТИ) ще свърже в реално време регистрите на хотелите с министерствата на туризма и на вътрешните работи, Националната агенция по приходите и общините. Системата се очаква да доведе до изсветляване на сектора и да допринесе за по-добра събираемост на постъпленията от туристическата дейност. Процедурата за обмен и обработка на данните…

Интелигентни тахографи ще следят местоположението на камионите

post

Интелигентните тахографи автоматично ще регистрират местоположението на камионите и автобусите, с което проверките за спазване на времето за управление и почивка на водачите ще станат по-ефективни. Благодарение на изполването им ще има възможност за осъществяване на връзка от разстояние между тахографа и контролните органи, което ще помогне при ранното откриване на възможна манипулация или злоупотреба…

Студенти и млади ИТ специалисти ще решават проблемите на София

post

Българската компания за семантичен софтуер „Онтотекст” ще подкрепи първото издание на 24 часовото събитие Sofia Municipality Innovation Hackathon, в рамките на което студенти и млади ИТ специалисти ще предлагат решения за различни актуални проблеми на София, използвайки отворени данни. Проявата, която ще се осъществи на 9 и 10 юни, в зала 3 на Националния дворец…

Подобрява се инвестиционната среда в сектор електронни съобщения

post

Подобряване на инвестиционната среда в сектор електронни съобщения чрез намаляване на административната тежест и разходите за бизнеса, насърчаване на съвместният достъп и ползване на съществуващата инфраструктура; подобряване процесът на планиране и координиране на разполагането на мрежи; опростяване на административните процедури, свързани с издаването на актове от компетентните органи. Това са част от целите на проекта…

Подобрява се достъпът до публична информация

post

По-лесен достъп до публична информация и повече прозрачност на администрацията ще осигури одобрената от правителството Наредба за стандартните условия за повторно използване на информацията от обществения сектор и за нейното публикуване в отворен формат. Документът е изготвен в изпълнение на изискванията на Закона за достъп до обществена информация, който въвежда задължение за организациите от обществения…

Всеки ученик ще има лично образователно дело в национална електронна система

post

В новия Държавен образователен стандарт за информацията и документите ще бъде създадена възможност в електронна лична образователна партида, наричано още лично образователно дело на всяко дете/ученик да се отразява цялата информация за процеса и резултатите от неговото обучение, за подкрепата за личностното му развитие, за постиженията му, наложени и отменени наказания, за издадените на лицето…

България е на последно място по използването на цифрови технологии в обществените услуги

post

България е на предпоследно място в ЕС по навлизането на цифрови технологии в икономиката и обществото, сочи специален индекс на ЕК. България попада в групата на изоставащите страни, които показват резултати под средното за ЕС. Високоскоростният широколентов достъп до интернет е на разположение за почти 72% от домакинствата в България, но в селските райони няма…

Купуваме и резервираме билети за влака с централизирана система

post

„Информационно обслужване“ АД представи Централизирана система за издаване на билети и резервации в реално време. Това се случи по време на официалното откриване на жп отсечките Димитровград – Симеоновград, Любимец – гръцка граница и жп гара Любимец. по време на официалното откриване на жп отсечките Димитровград – Симеоновград, Любимец – гръцка граница и жп гара…

„Информационно обслужване“ АД ще отговаря за поддръжката на ИКТ системите на МФ, Агенция „Митници“ и НAП

post

„Информационно обслужване“ АД подписа договор за тригодишно технологично обслужване на информационните и комуникационни системите на Министерство на финансите. Компанията ще отговаря за поддръжката и развитието на ИКТ системите на МФ, Агенция „Митници“ и Националната агенция по приходите. В рамките на договора „Информационно обслужване“ АД ще извършва и дейности по поддържане и развитие на комуникационната инфраструктура,…