Парламентът прие електронното гласуване

post

Депутатите подкрепиха въвеждането на електронното гласуване на първо четене, след като обсъдиха въпроса на референдума от 25 октомври 2015 година. Решението е взето със 136 гласа “за”, 56 “против” и нито един “въздържал се”. Подкрепа дадоха ГЕРБ, Реформаторският блок, ДПС, АБВ и БДЦ, а против се обявиха Патриотичният фронт, “Атака” и БСП. Приетата от парламента…

Възлагането на обществените поръчки ще става и по интернет

post

Единна национална уеббазирана платформа ще се използва при възлагането на обществени поръчки, реши парламентът, който гласува на второ четене текстове от проекта на нов закон за обществените поръчки. Чрез платформата трябва поетапно да се автоматизират процесите на подаване на оферти, оценка, класиране, сключване на договор, фактуриране и разплащане. Парламентът въведе стойностни прагове, съобразени с европейски…

Регистърът БУЛСТАТ става изцяло електронен

post

Регистърът БУЛСТАТ става изцяло електронен. Това реши парламентът с приемането на второ четене на промени в Закона за регистър БУЛСТАТ. Измененията влизат в сила от 1 май 2016 г. За всяко лице, подлежащо на вписване в регистъра, ще се води дело в електронна форма, в което ще се прилагат заявленията, документите, удостоверяващи вписаните обстоятелства, информира…

Министерски съвет публикува информация за сътрудниците на ДС в отворен формат

post

Министерският съвет публикува на страницата opendata.government.bg информация за хората, проверени за принадлежност към службите на бившата Държавна сигурност. Това е една от първите отворени бази данни, в рамките на намеренията на правителството да залага повече на отворените данни. Масивът съдържа 134 003 записа с всички проверени, с информация за датата на проверката, констатациите на Комисията…

Система ще подава данни за качеството на въздуха към Европейската комисия

post

Информационна система за качеството на атмосферния въздух (КАВ) ще бъде изградена със средства по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ Тя ще подава данни към Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) и Европейската комисия (ЕК) и ще е част от Националната система за мониторинг на КАВ в реално време. Чрез информационната система България ще изпълни ангажиментите…

Българи, живеещи в чужбина, ще могат да подават заявления за подновяване на паспорта и личната си карта по електронен път

post

Правителството одобри промени в два подзаконови нормативни акта – Правилника за издаване на българските лични документи и Тарифа №3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи по Закона за държавните такси. Измененията и допълненията се правят във връзка с въвеждането на електронни услуги за издаване на лични…

БУЛСТАТ става изцяло електронен

post

От догодина регистърът БУЛСТАТ става изцяло електронен. Директорът на Агенцията по вписванията Елена Маркова съобщи, че за първи път се въвеждат цялостна електронизация на процеса по регистрация. Така всички, които подлежат на регистрация, могат да подадат документите си от компютър, като удостоверят самоличността си с електронен подпис. Справките в регистъра също ще се правят изцяло…

Свързват системите на местната управа и имотния регистър в София

post

Столичната община ще започне преговори с Агенцията по вписванията за свързване на системите на местната управа и имотния регистър. Целта е да се затегне режимът за деклариране при покупка на недвижима собственост. Това съобщи зам.-кметът по финанси Дончо Барбалов на семинар в Банско за бюджета на общината за 2016 г. Глобата за закъснение е между…

Български организации и компании могат да кандидатстват за 55,6 млн. евро в сектор „Телекомуникации”

post

Български организации и компании могат да участват в конкурси за проекти, които ще бъдат финансирани с общо 55,6 млн. евро в сектор „Телекомуникации” от Механизма за свързване на Европа. 16,9 милиона евро е бюджетът за проекти, свързани с нови услуги или усъвършенстване на съществуващите системи за електронни обществени поръчки, електронно здравеопазване, електронна идентичност и онлайн…

Речникът на е-термините получи награда за иновативни и добри практики

post

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) получи награда за иновативни и добри практики за създаването на онлайн тълковен Речник на е-термини в Информационното общество. Пилотният проект бе оценен в рамките на конкурс на Института по публична администрация, който всяка година номинира и оценява полезни инициативи на държавните институции. На интернет страницата на МТИТС…