Националният исторически музей с нов интерактивен уебсайт

post

Националният исторически музей (НИМ) вече има нов интерактивен уебсайт, който обединява богата функционалност и модерна визия. Сайтът от днес е достъпен на адрес www.historymuseum.org и е изработен от дигитална агенция eDesign. Той е предоставен напълно безвъзмездно на Националния исторически музей като част от инициативата – „Културата Онлайн – уеб технологиите в подкрепа на българската култура“, организирана от уеб…

Съвет за интелигентен растеж ще координира Иновационната стратегия на България

post

Правителството създаде Съвет за интелигентен растеж към Министерския съвет, който ще отговаря за изпълнението на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на България 2014-2020 (ИСИС). Новият консултативен орган ще определя насоките на развитие на тематичните области на икономиката, визията и стратегическите цели. Отговорната институция за разработването ИСИС е Министерството на икономиката. Такава стратегия за програмния период 2014-2020 г. трябва да разработи всяка държава-членска…

Sirma ITT изгражда софтуерната система на Националната галерия на САЩ и Metropolitan Museum в Ню Йорк

post

Българската технологична компания Sirma ITT, част от Sirma Group Holding, въвежда система за документиране, съвместна работа и управление на процесите по реставрация на произведения на изкуството в Националната галерия по изкуствата във Вашингтон и Metropolitan Museum в Ню Йорк. Наречена Conservation Space, технологичната платформа, разработена от българската софтуерна компания, ще бъде внедрена и в други…

Българската агенция за инвестиции е с ново ръководство

post

Българската агенция за инвестиции е със сменено ръководство като за нов изпълнителен директор е назнамен Стамен Янев, а за негов заместник е избрана Маджиде Ахмедова. Промяната в ръководството е направена със заповед на икономическия министър Божидар Лукарски и е съгласувано с премиера Бойко Борисов. Стамен Янев ще смени досегашния изпълнителен директор на агенцията Светослав Младенов,…

НАП раздава таблети и Play Station в игра

post

Много интересна кампания стартират в началото на тази година от Националната агенция по приходите (НАП). Институцията ще започне да подарява таблети фотоапарати и видео игра на ученици срещу регистриране на касови бележки. „Парола: Касова бележка“, както се казва играта, има за цел да повиши данъчната култура сред младежите и да ги провокира да събират даваните…

Жителите на Ню Йорк ще плащат тяхната „синя зона” с Apple Pay, Bitcoin, PayPal

post

В България се радвахме много когато преди няколко години стана възможно плащането на местата за паркиране в големите градове да става през SMS и това наистина си е крачка напред, но в САЩ стигат още по-далеч. Управата на Ню Йорк смята в скоро време да въведе още по-иновативни платежни методи, с които всеки посетил града…

Награда за Министерството на регионалното развитие и благоустройството

post

В рамките на Световен ГИС ден в БългарияМинистерството на регионалното развитие и благоустройството беше отличено с награда за стратегическа визия за прилагане на Геопространствена информационна система и световни стандарти за сътрудничество и обмен на данни. Наградата е за създаване на публична геопространствена информационна система. Според изискванията на директивата INSPIRE на Европейския съюз, в системата са…

Напредък в изграждането на електронно правителство в България

post

Агенцията по вписванията стартира разширяване и подобряване на услугите, които предоставя на бизнеса и гражданите. Това стана ясно от напредъка по проект „Подобряване обслужването на гражданите и бизнеса чрез развитие на информационната система на Търговския регистър към Агенция по вписванията” по Оперативна  програма „Административен капацитет”, съфинансиран от ЕС чрез ЕСФ. Проектът предвижда дейности, които са…

Естония приема молби за електронно жителство

post

За първи път в световната история Естония обяви, че започва прием на молби за електронно жителство. Първото по рода си жителство по електронен път ще бъде въведено в държавата в края на 2014 година. Електронното жителство ще се осъществява чрез смарт-карта с цифрова идентификация, подписана от естонското правителство. Естония е първата държава в света, която…

Стартират е-усуги за киберсигурност по проект на Министерството на информационните технологии

post

Четири електронни услуги, свързани с киберсигурността, вече са достъпни на надградения портал за мрежова и информационна сигурност. Те са свързани основно с превантивни действия от страна на администрацията, по отношение на информационната сигурност. Държавните институции вече могат да получават автоматизирани бюлетини за заплахи за техните информационни системи, като информацията ще съдържа и съответни препоръки за…