post

На конференцията по невронни изчисления и машинно обучение (NIPS) в Калифорния, Audi представи камера, използваща изкуствен интелект за създаване на точни триизмерни модели на околното пространство.

Системата е разработена от специалистите на Audi Electronics Venture (AEV). В основата й лежи фронтална камера с обзорен ъгъл около 120 градуса. Тя прави по 15 снимки в секунда с резолюция 1,3 млн пиксела.

Получените изображения се обработват от невронна мрежа с използване на семантична сегментация, в хода на която всеки пиксел се анализира и разпределя по 13 класа обекти. Това позволява на системата да идентифицира и различава други автомобили, сгради, пътна маркировка, хора и знаци. Невронната мрежа изпълнява още една функция – тя изпълнява изчисленията по определяне на дистанцията.

Съчетанието на семантичната сегментация и изчисленията на дълбочината позволява да се създаде подробна триизмерна карта точно съответстваща на пространството около автомобила. За обучение на невронната мрежа са използвани множество видеозаписи на пътни ситуации, направени с помощта на стерео камера. В процеса на тренировките системата се  учи самостоятелно да усвоява правилата за изграждане на триизмерна картина на базата на изображенията от камерата.

Новата система ще намери приложение в системите за автопилот на автомобилите. Специалистите на Audi са уверени, че системата притежава огромен потенциал за интерпретация на пътната обстановка.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *