post

Apple Pay Cash стана най-високо оценената peer-to-peer услуга на пазара, според Consumer Report при първото срвнение от този вид. Всъщност в него CR разглежда предимствата и недостатъците на alyPay Cash, Zelle, Square Cash, Venmo и Facebook Messenger P2P payments, но новата функция за изпращане на пари на Google Pay остава извън груповия тест.

Петте услуги са класифицирани по отношение на автентичността на плащанията, сигурността на данните, поверителността, обслужването на клиентите и широкия достъп и са оценени като достатъчно добри, за да се използват, но Apple Pay Cash е с най-висок общ резултат, главно поради голямата си поверителност и мерки за сигурност:

Apple Pay Cash е и единствената услуга, която получаава най-високите оценки от CR за неприкосновеност на личните данни, защото правилата й гласят, че тя ограничава информацията, която събира и споделя на потребителите и техните трансакции и не продава лична информация на трети страни. Изискването за хардуера и софтуера на Apple от по-ново поколение обаче, е класифицирано като единствен основен недостатък в категорията по-широк достъп.

Както виждате от таблицата, Venmo, Facebook Messenger и Square Cash са оценени над средното ниво в повечето категории, а Zelle остава назад, поради неясната си политика за данните.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *