post

Apple планира значително увеличаване на разходите си за проучвания и разработки. Компанията е на път да похарчи около 14 млрд. долара за тази дейност само през тази година, съобщава Above Avalon.

Apple продължава със значителното увеличаване на инвестициите за проучване и разработка. Ако те действително достигнат 14 млрд. долара в за тази година, това ще е най-голямото увеличение в историята на компанията. Освен това ще е близо двойно на разходите спрямо 4 години по-рано.

Всичко това кара анализаторите да търсят причините за повишените разходи. От една страна Apple има доста продукти, които се нуждаят от обновяване. Например практически цялата линия компютри и лаптопи, iPad, iPhone и още много други.

Освен това компанията все по-активно работи и по разработката на нови продукти . Тя търси бъдеще отвъд смартфоните, което е свързано с много концепции и прототипи на устройства, които дори може да не станат реалност.

На фона на всичко това е и желанието на Apple да разработва и поддържа максимално много от технологиите, които използва, сама и да не разчита на трети лица. Големите разходи не пречат на компанията по никакъв начин. Тя има около 285 млрд. в брой, които не само поддържа, но и увеличава с всяко тримесечие заради добрите си финансови резултати. Така Apple има доста голяма свобода в избирането колко и за какво да харчи пари.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *