post

Amazon има програма, позволяваща на писателите самостоятелно да издават печатни и електронни книги. Доскоро обаче този процес беше доста сложен, тъй като авторите трябваше да използват различни инструменти за всеки от форматите. Сега компанията стартира инициатива в рамките на програмата Kindle Direct Publishing (KDP), която значително опростява процеса на издаване на книги – преди тя се отнасяше само за електронните издания.

Досега авторите, желаещи да издадат печатна книга чрез Amazon трябваше да използват системата CreateSpace. След това трябваше книгата да се форматира чрез KDP, което правеше процеса още по-сложен. Наборът инструменти в старата система е по-широк, но в новата недостигащите средства ще се появят с времето. По пози начин, преходът към единна издателска система трябва значително да улесни процеса за издаване на книги в хартиен и електронен формат.

Това би трябвало да помогне на писателите, както и на самата Amazon да привлекат читатели, отдаващи предпочитание на хартиените книги. Авторите няма да се налага да харчат излишни пари за допълнителни тиражи, тъй като стойността на печата ще е включена в цената. Авторите ще получават 60% от всички продадени книги и няма да се грижат за това, че бройките им могат да свършат, тъй като печатът ще се осъществява по заявка.

Независимо, че електронните книги стават все по-популярни, по-традиционният хартиен формат отбелязва удивителна устойчивост на пазара. Благодарение на новата система на Amazon, европейските, американските и японските писатели ще могат много по-лесно да разширят своята аудитория и следователно, да увеличат доходите си.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *