post

Alibaba ще работи със световни марки, като Louis Vuitton и Samsung, в борбата срещу фалшивите стоки, които се предлагат на различни платформи за онлайн търговия на компанията. .

Заедно с 20 марки, търговски асоциации, експерти по защита на интелектуалните права и регулаторни органи най-големият китайски онлайн търговец ще предприеме мерки за защита на потребителите.  Този ход идва само месец, след като САЩ сложийа Alibaba в списъка на пазарите с лоша слава, които продават стоки-ментета.

Участниците ще споделят с Alibaba своя опит в областта на удостоверяването на автентичността на обектите на авторски права. Alibaba от своя страна ще предостави данни и техническа подкрепа в борбата срещу фалшивите стоки.

Офисът на американския търговски представител обяви, че онлайн платформата на Alibaba за търговия тип “от потребител на потребител” – Taobao – предлага “високи нива на фалшиви” стоки и не отговаря с нужната бързина, когато компании се оплачат, че се продават евтини копия.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *