post

Adidas представи своята първа обувка, направена почти изцяло от машини, подчертавайки дългосрочния си план да добави повече роботи, които да ѝ помагат в производството. Това става в специални заводи в Германия, наречени Speed Factories, пише CNBC.

В момента компанията прехвърля по-голяма част от производството си в Китай и други азиатски страни, където прави по около 300 млн. обувки годишно, предимно на ръка.

През тази година в новия ѝ завод с роботи в Германия, където фирмата е базирана, тя планира да направи само 500 прототипа. Това подсказва, че като цяло целта ѝ не е скоро да замени сегашните методи за масово производство, съобщава infostock.

В дългосрочен план Adidas може да спечели от по-евтината работа на фабриките с роботи. Ако машините вършат работата по-бързо и на по-ниска цена, предимството на използването на евтина работна ръка в развиващите се пазари като Китай и Бразилия потенциално може да изчезне. Фирмите ще могат да започнат изграждането на фабрики близо до местата, на които са базирани, или в по-развитите пазари като САЩ, където има по-голям брой работници, които биха могли да изграждат и поддържат въпросните заводи с роботи.

Adidas ще отвори втората си фабрика с роботи в Атланта през 2017 г., което означава, че произведените от машини обувки ще увеличат броя си. Компанията прогнозира, че фабриката в Атланта ще произведе 50 хил. чифта обувки през втората половина на следващата година. Очаква се заводът в Атланта да създаде 160 нови работни места.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *