post

Accenture планира да удвои квалифицирания си технически персонал у нас, като предвижда да наеме 160 технологични експерти през следващите 12 месеца. С това броят на технологичните експерти в българския клон на компанията ще станат 300. Това обяви Петър Торнев, старши мениджър в Accenture България, по време на първото официално представяне на компанията у нас, на което бяха обявени плановете за разрастване на компанията в България и позиционирането й като водещ работодател.

Ще бъдат наемани специалисти с опит в технологиите Java, SAP Hybris, Salesforce и Adobe за офисите на компанията в София и Пловдив. Освен опитни ИТ специалисти, екипът ще бъде попълван и с млади таланти.

„Искаме да изградим комбинирани екипи с висока квалификация във вече утвърдени и в нови технологии, използващи актуални методологии като Agile, ContinuousIntegration и DevOps, както и високоавтоматизирани процеси“, коментира Алесандро Абаниано, ръководител на Advanced Technological Center на Accenture в България. По неговите думи, компанията предоставя много възможности на своите служители да бъдат част от предизвикателни и интересни проекти за клиенти от целия свят, непрестанно обучение, конкурентно възнаграждение, гъвкаво работно време и възможности за развитие.

Според данни, изнесени от Алесандро Абаниано, приходите на компанията за 2017 г. са 34,9 милиарда долара, годишният ръст е 8%, като Accenture запазва стабилен ръст и високи финансови показатели от 2001 г. насам.

Аccenture предоставя услуги от край до край на своите клиенти, а индустриите, в които се е специализирала, включват повече от 40 индустрии в 13 индустриални групи в секторите комуникации, медии и технологии, финансови услуги, здравеопазване и публични услуги, продукти и ресурси.

В България компанията има история от 2008 г., когато Javelin Group стартира операции у нас. През 2015 г. Javelin  е закупена от Accenture, а през 2017 г. България става част от Advanced Technology Network на Accenture. В момента компанията у нас има две локации – в София и Пловдив, 130 служители, обслужва клиенти в над 10 държави и има над 50 проекта, специализирана  е в областта на дигитални решения и решения за е-търговия за водещите световни компании в търговията на дребно и потребителските стоки.

На снимката: Алесандро Абаниано

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *