post

Почти 7 от всеки 10 ползвателите на интернет в рамките на ЕС (или точно 68%) са пазарували онлайн през 12-те месеца на 2017-а година, показва проучване на Евростат, информира БНР.

Процентите обаче сериозно варират при отделните страни – членки на съюза, като едва 23% от интернет потребителите в Румъния и едва 27% от тези в България са пазарували онлайн през миналата година. В същото време този процент нараства съществено до 86% в Обединеното кралство, до 84% в Швеция и до 82% в Дания, Германия, Люксембург и Холандия.

Според същото проучване на Евростат, 71% от всички пазаруващи по интернет във възрастовата група между 16 и 24 години са купували главно дрехи и спортни принадлежности. Близо 50% от електронните покупки на хората на възраст между 25 и 54 години са били за стоки за дома, докато в най-високата възрастова категория между 55 и 74 години, цели 57% от покупките онлайн са били с цел пътувания и почивка. В рамките на целия ЕС, 85% от хората са използвали интернет през изминалата 12 месеца, като 57% от тях са осъществили онлайн покупки. В същото време 66% от българите са ползвали интернет и едва 18% тях са се възползвали от пазаруването онлайн.

За съжаление, по тези два показателя нашата страна се нарежда на последно място сред всички 28 страни – членки на Европейска съюз, отчита проучването на Евростат.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *