post

Великобритания губи 60 банкови клона месечно за сметка на банкирането онлайн. Това все повече затруднява достъпа на населението до финансови услуги, предупреди днес влиятелната асоциация на потребителите “Wich?”, цитирана от АФП.

Асоциацията пояснява в комюнике, че от 2015 година има данни за 2868 затваряния на банкови клонове – вече станали факт или предвидени до края на 2018 година.

Проучването сочи, че това явление се ускорява, защото броят на затворените клонове през текущата година без съмнение ще превиши отчетения през миналата година, когато те бяха 879.

“Wich?” се безпокои от факта, че става все по-трудно за един британец да открие банкомат или да получи достъп до всекидневни банкови услуги.

Затварянето на банкови клонове и изчезването на банкоматите би могло да се отрази сериозно на 2,7-те милиона души, които използват само пари в наличност във всекидневието си.

По-голямата част от британските банки оправдават свиването на мрежите си с необходимостта да се развива банкирането он лайн, често на фона на силна конкуренция и мащабни планове за икономии след кризата от 2008 година.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *