post

Стоте най-големи технологични компании в България през 2016 година са имали общи оперативни приходи от 4.011 милиарда евро ( 4.437 милиарда долара) или ръст от 4.1 % (3.9 % в долари) спрямо предходната 2015 година.

Това сочат резултатите от шестото поредно изследване на над 10 000 ИКТ компании, опериращи в България на независимата агенция CBN Pannoff, Stoytcheff & Co. проведено в периода май – септември 2017 година и финансирано със собствени средства.

В 100-те най-големи технологични компании 2016 по приход, най-многобройна е групата на софтерните фирми (34), следвана от тази на технологичните услуги (25) и технологичен хардуер (17).

За да се класира една технологична компания в българския Топ 100 през 2016 година са били необходими приходи от минимум 6.83 милиона евро. Пет години по-рано – през 2011 година 100-тната компания в българския технологичен Топ 100 е влязла с 4.633 милиона евро, уточняват от CBN Pannoff, Stoytcheff & Co.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *