post

Над 40% от българските домакинства  нямат необходимост от интернет връзка в дома си,  сочат данни, публикувани от Националния статистически институт (НСИ) за 2016 г. Според статистиката интернет връзка в жилището имат 51,9% от домакинствата в страната. В градовете домашен интернет има в 59.0% от жилищата, а в селата – в 31,9%.

С компютри разполагат 52,1% от домакинствата, от които 59,2% в градовете и 32,1% в селата, като една малка част ползват служебни машини. Все още е голям делът на тези, които преценяват, че нямат необходимост от компютър – 39,5%.

Без телефон – стационарен или мобилен, са 1,7% от домакинствата. Стационарен телефон имат 6,4%, а 56,2% – само мобилен. Според проучването на НСИ преобладават тези с два и повече мобилни телефона. Двата вида телефони – стационарен и мобилен, притежават 34,9% от наблюдаваните домакинства.

Най-популярният предмет за дълготрайна употреба остава телевизорът, като притежават го 99,1% от домакинствата, а 25,7% имат по два и повече телевизора.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *