post

Южна Корея може да стане първата страна, която ще въведе данък върху роботите. Правителството на страната прави първата крачка в тази насока като подготвя съответния законопроект. 

Ще отбележим, че Южна Корея е най-роботизираната държава в света – на всеки 10 000 служители тук се пада по 531 “умни” устройства. При това, в страната стремително нараства безработицата – през 2017 г броят на безработните е 1,17 млн души. Най-често остават без работа хората със средна и ниска квалификация. 

Именно по тази причина правителството на страната не е заинтересовано от ускоряването на автоматизацията. Заради борбата с безработицата правителството готово да увеличи данъчното бреме върху корейския иновативен сектор – един от най-мощните в света. Така практика то ще демотивира компаниите да влагат средства в автоматизирано производство, запазвайки работните места за гражданите на страната. 

Интересното е, че новият данък ще е непряк – за предприятията с автоматизирано производство просто ще орежат данъчните облекчения, въведени от предишното правителство в качеството стимул за най-иновативните компании. Ако законът влезе в сила, Южна Корея ще стане първата страна, която ще промени своята данъчна система заради настъпващата роботизация. 

И накрая, противниците на законопроекта предполагат, че новият закон ще се отрази зле на развитието на технологиите за изкуствен интелект, а заедно с това ще доведе и до намаляване на доходите в бюджета.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *