post

Световната здравна организация планира през тази година да публикува обновление на международния класификатор на заболяванията. Предишната редакция на този документ е от май 1990 г.

Черновата на класификатора вече е публикувана. В раздела, посветен на психичните и поведенческите разстройства, както и на отклоненията в развитието на нервната система, е описано “игрово разстройство”, свойствено на хората, които прекомерно се увличат по компютърни игри.

Към признаците на заболяването се отнасят неспособността да се контролира честотата на игровите сеанси, повишаване на приоритета на игрите до степен, когато те преобладават над другите жизнени интереси и всекидневните занимания, както и постоянство на пагубната страст даже при появата на негативни последствия.

Медиците отбелязват, че това е сериозно отклонение, тъй като то води до значително влошаване на личния, семейния и социалния живот на човека, както и в образователната и професионалната сфера.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *