post

Правителството одобри на тазседмичното си заседание допълнителни разходи и трансфери в размер на 74 520 лв. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби.

Средствата са предназначени за подкрепа на ученици от общинските и държавните училища в системата на министерствата на образованието и науката и на земеделието и храните, постигнали високи резултати на олимпиади и състезания. Отпусната сума е в рамките на планираните в централния бюджет за 2016 година.

Припомняме, че български ученици редовно печелят медали и други отличия на олимпиади по математика, физика, информатика и редица други дисциплини.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *