post

В рамките на два дни, VIVACOM беше домакин на Годишното събрание на Европейската асоциация на телекомуникационните мрежови оператори (ETNO). Мобилният оператор е единственият в България член на ETNO – асоциацията, която създава основните политики в областта на комуникациите.

Престижният форум на тема „Развитие на широколентовия достъп до интернет“ събра на едно място директори на водещи европейски телекоми (Deutsche Telecom, Orange, Telefonica, Telecom Austria, Portugal Telecom, Telecom Italia, Turk Telecom и др.), както и представители на институциите от България и ЕС – Ева Паунова, депутат от ЕП, Валери Борисов, Зам.-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Антъни Уелън – директор DG Connect в Европейската комисия.

Дебатът за новата дигитална среда, нуждата от по-модерна и устойчива мрежова инфраструктура и въвеждането на 4G извежда на преден план необходимостта от сериозно облекчаване на административните режими и тромавите процедури, за да се стимулира изграждането на високоскоростни мрежи и привличането на инвестиции.

„Широколентовият достъп е възможност за модернизиране и разгръщане капацитета на институциите и бизнеса в България. Нужно е да изградим стабилна комуникационна инфраструктура, която да посрещне нуждите на всички потребители, независимо къде живеят те. България е сред 10-те държави с най-високи скорости за достъп до интернет, което се дължи основно на свободното развитие на пазара“, каза Валери Борисов. Той допълни, че правителството ще следва политика на изграждане на опорни мрежи към отдалечените райони като насърчава операторите да инвестират в крайните абонатни линии. Такъв е тристранният проект между България, Румъния и Сърбия за изграждане на широколентова мрежа в северозападна България и съседните райони на Румъния и Сърбия. Проектът ще свърже административните органи, здравни и учебни заведения в граничните райони на трите държави.

В рамките на дебата, Антъни Уелън дефинира широколентовия достъп до интернет като естествена посока за развитие на телекомуникационния сектор. „Голяма част от компаниите се насочват все повече към създаване на бизнес модел с фокус върху дигиталните комуникации. Преходът, който наблюдаваме в момента е особено показателен за нуждата от модернизация на мрежите и инфраструктурата за нарастване потенциала на компаниите. Това е ценен и полезен преход за всички ни“, сподели той.

Представителите на европейските оператори посочиха, че секторът се бори за интереса на инвеститорите наред с всички останали икономически сектори, а тромавите регулации го правят неконкурентен в тази битка. Липсата на стабилна регулаторна рамка и облекчени процедури в крайна сметка е ущърб на крайните потребители, защото забавя и ограничава предоставянето на услуги. “Визията ни за развитие в близко бъдеще е свързана със способността ни да предоставим на потребителите днес и веднага услугите и приложенията, от които те се нуждаят. Това много зависи от политиките в тази посока, както и от инфраструктурата за изграждане на широколентов достъп“, сподели Адриан Уитчърч, Вице Президент Европейски отношения, BT Group.

България се позиционира много добре в сравнение с останалите Европейски държави. По думите на Матиас Курт, изпълнителен директор на Cable Europe. „В България има разнообразие и свободен достъп до интернет. Хората, особено младите, достъпват мрежите през различни устройства, ползват различни канали и търсят висока скорост. Бизнесът също.“

В рамките на дискусиите, евродепутатът Ева Паунова постави акцент върху новата реалност в Европа, а именно разгръщането на новия дигитален икономически модел. „Няма как дигиталната икономика да се развива без налице да имаме добра дигитална инфраструктура“, допълни тя. „По отношение на регулациите – нужно е да създадем европейски политики, съобразени с дигиталната ера, които да бъдат балансирани и в синхрон една с друга. Важно е това да се случи само след внимателен анализ на вече съществуващата регулаторна рамка. Също така, новите политики не бива да създават пречки пред свободната конкуренция, иновациите и привличането на инвестиции“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *