post

В рамките на тридневно изследване с краудфъндингово финансиране, група астрономи се опитаха да намерят следи от тайнствената Девета планета в нашата Слънчева система. За тази роля вече са определени четири кандидата.

“Ловът” на Деветата планета се проведе в рамките на научно-гражданския проект Zooniverse, а цялата научна работа беше предавана в реално време с помощта на BBC Stargazing Live. Самият проект беше реализиран в обсерваторията Сайдинг Спринг, принадлежаща на Австралийския национален университет.

В изследването са взели участие над 60 000 души в цял свят. В крайна сметка работата позволи не само да се определят четири потенциални кандидата за Девета планета, но и да се класифицират над 4 млн други космически обекта, намиращи се във вътрешността на Слънчевата система. Участниците в проекта са използвали данни, получени от телескопа SkyMapper на обсерваторията Сайдинг Спринг.

Ръководител на проекта е изследователят Брад Тъкър от Австралийския национален университет. Интересното е, че учените са се съгласили на всякакви проверки за верността на изследването от страна на други научни групи. Сред поддръжниците на проекта е и Майкъл Браун от Калтех.

През 2016 г Браун и неговият колега Константин Батигин откриха, че орбитите на няколко различни обекта в пояса на Кайпер са подложени на гравитационно влияние от някакво масивно тяло. Това е първото непряко доказателство, че в нашата система, далеч отвъд отбитата на Плутон може да се намира доста голяма (с размерите на Нептун) невиждана досега планета. Практическото й търсене обаче е затруднено от редица фактори. Един от тях е това, че обектът може да е с хиляди пъти по-слаба светлина, отколкото Плутон. По тази причина задачата на изследователите се заключава в това, да се запознаят със старите и новите данни, и да направят нови наблюдения.

Благодарение на десетки хиляди независими доброволци са анализирани стотици хиляди изображения, получени от телескопа SkyMapper. Така четиригодишно по обем изследване беше направено само за три дни. Учените ще продължат проучванията си и ще се опитат да потвърдят дали някой от четирите подбрани обекта е наистина Деветата планета. В същото време те молят хората да продължават да поддържат проекта Zooniverse ако не финансово, то поне морално.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *