post

Kaufland България е единствената в света устойчива концепция в ритейла, която притежава EDGE сертификат. Всеки един от обектите на веригата подлежи на сертифициране от Световната банка. Това е огромно предимство пред конкурентите не само на локално, но и на глобално ниво. EDGE сертификатът е иновация на Световната банка, демонстриращ, че отговорността към околната среда е пряко свързана с „умния“ бизнес. EDGE обединява интересите на пазарните лидери в посока енергийна ефективност чрез умно строителство и умни сгради.

Сертификатът е иновация, която работи в посока на изграждане на зелени сгради и по-умен в отношението си към ресурсите свят. EDGE помага на инвеститорите да планират как да пестят ресурсите в своите нови строителни проекти.

EDGE сертификат получават компаниите, които имплементират стратегии за редуциране на енергийното и водно потребление в техните сгради, както и събират енергия чрез материали. Достъпен за компаниите, EDGE сертификатът се получава след одит на конструкцията и дизайна на сградата. Всеки инвеститор предварително може да изчисли колко ресурси ще спести в новия си строителен проект чрез лесен за работа софтуер.

От 2006 г. досега Kaufland България сертифицира всички свои обекти по EDGE стандарт на Световната банка, с което гарантира ефективно управление на сградите и инсталациите. Качествените продукти, които предлага на своите клиенти, са запазена марка на Kaufland, заради правилното оползотворяване на ресурсите.

За да запази продуктите свежи по-дълго време, Kaufland създава среда, в която съхранението им е резултат не само на специално отношение на служителите, но и на енергийно ефективните системи и конструкции, които имплементира в сградата. Магазините на Kaufland са снабдени със специални изолационни плоскости и бои, които спомагат за възстановяване на отпадната топлина, с индикатор и сензор за CO2, контролирана вентилация за свеж въздух, кондензационен котел за отопление на помещенията през студените месеци и интелигентно осветление. В резултат консумацията на енергия е намалена с 29,96%.

Материалите, които Kaufland ползва за устойчиво управление на сградата са тези, които помагат за намаляване на енергийното потребление. Покривната конструкция на магазините е от гофрирани цинкови листове, външните стени са облицовани със стоманен профил, а вътрешните – с твърди плътни бетонни блокове. Те играят своеобразна роля на обвивка, която защитава продукцията, съхранява енергията и я преобразува за повторно усвояване, пестейки средно 28,99% от цялото потребление.

Водата – е тази, която оказва осезаемо влияние върху работата на Kaufland. Благодарение на двустепенна водна струя в санитарните помещения, водно-ефективните писоари, аераторите и автоматичното изключване на крановете, Kaufland намалява консумацията на вода с 29,20%.

Системи за управление, охлаждане и отопление

Всички системи в магазина се управляват посредством смарт устройство. От специално програмиран таблет се получава информация за функционирането на всички елементи, ангажирани със спестяването на ресурси. Достъп до работа с него имат само висококвалифицирани специалисти, които правят мониторинг на работата. Инвестициите на Kaufland в иновации не се ограничават до тук. В последен стадий на тестове сa преди пускането на видео командване на всички магазини в мрежата. Това означава, че от командната зала ще може в реално време да се проследяват показателите на този сложен иновативен организъм.

Системата за охлаждане и отопление също е сертифицирана по EDGE стандарт от Световната банка. През зимата, благодарение на климатичната охладителна система, неусвоената досега остатъчна топлина се използва. Тази система може да осигури над 80 процента от необходимото количество топлина. Остатъчната топлина се отвежда до индустриалното подово отопление, разположено под цялата търговска площ. Почвата и плочата в основата запазват топлината и по този начин ниските входящи температури от 38 до 40 градуса по Целзий могат да се усвоят оптимално. Други консуматори са вентилационната система, въздушните завеси на входовете, както и радиаторите в офисите и социалните помещения. Офисите и социалните помещения са допълнително оборудвани с класическо подово отопление, подобно на подовото отопление в жилищното строителство. Останалото необходимо количество топлина се подсигурява чрез термопомпа вода-въздух, интегрирана в климатичната охладителна система.

При летния режим на работа допълнително инсталираните компресори генерират достатъчно студен въздух, за да осигуряват функционирането на вентилационната система и индустриалното подово отопление, и да подобряват чувствително температурата в помещенията. Независимо от това остатъчната топлина продължава да се използва – например за индустриалното подово отопление в сектор „Свежи храни“. Този сектор се отоплява целогодишно, в противен случай цялата зона за нашите клиенти ще се охлади твърде много от хладилните витрини, особено през лятото.

Системите, имплементирани в магазините Kaufland спомагат за намаляване на месечните разходи за електричество и/или отопление с близо 7000 лева. Kaufland не използва фосилни горива за отопление или охлаждане в своята дейност, с което намалява вредното влияние върху продуктите и клиентите си.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *