post

Над 30% от шофьорите в Русия заемат паркоместата за инвалиди, като пренебрегват обозначителните знаци. Руската неправителствена организация Dislife стартира кампания, целяща да спре това поведение на шофьорите.

Всеки път, когато човек без увреждане се опита да паркира на паркомясто за инвалиди, пред колата изскача холограма на чавек с увреждане. Това става възможно, благодарение на специални камери, които проверяват за наличие на стикери за инвалидност на предните стъкла на колите.

Ако колата няма такъв, се задейства видеото. „Спри! Какво правиш?! Аз не съм просто знак на асфалта! Не се преструвай, че не съществувам! Защо се учудваш толкова?! Това е паркомясто за инвалиди! Да, истински съм! Моля те, паркирай на друго място”, призовава холограмата.

Методът се прилага в молове и бизнесцентрове в Москва.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *