post

Денят, от който хората отдавна се страхуват, може би дойде: хлебарките стават непобедими. Или поне видът Blattella germanica, според ново проучване. Изследователите са открили, че тези същества, които отдавна са преобладаващи градски вредители, стават все по-устойчиви на почти всеки вид химически инсектицид.

Не всички инсектициди са еднакви. Някои разрушават нервната система, докато други атакуват екзоскелета; те също трябва да бъдат използвани по различен начин. Но много насекоми, включително хлебарките, са развили резистентност към поне един от най-често използваните препарати. И тъй като хлебарките живеят само за около 100 дни, съпротивата може да се развива бързо, като гените от най-устойчивите хлебарки се предават на следващото поколение.

Как хлебарките ще се развиват е неясно без по-нататъшно генетично тестване. Но ако констатациите се окажат верни, това широко разпространено съпротивление може да направи невъзможно третирането на хлебарки с химически инсектициди.

Вместо това, казват изследователите, хората ще трябва да използват това, което е известно като “интегрирано управление на вредителите”. То включва поставяне на капани и други.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *