post

Хакери са се опитали да провалят течащата в момента процедура за изграждане на тол система у нас. Неизвестните за момента компютърни злосторници са изпращали фалшиви мейли с невярна информация и изфабрикувани документи. Опитът за атака обаче не е успял да нанесе вреди.

Въпреки това обаче от АПИ вече са сезирали Държавна агенция “Национална сигурност” (ДАНС) и останалите компетентни институции за разпространените снощи от нейно име фалшива информация и документи. Веднага след разпространяване на невярната информация е извършена проверка на информационните системи на АПИ и е установено, че електронното писмо не е изпратено от електронна поща на пътната агенция и информационните системи не са били обект на хакерска атака. Електронното съобщение е изпратено от интернет платформа, имитираща името на АПИ.

Работата на тръжната комисия за избор на изпълнител в обществената поръчка за проектиране, изграждане и въвеждане на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа продължава.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *