post

Изглежда наскоро стартиралата функция Delete for Everyone на WhatsApp, която позволява на потребителите да изтриват грешни съобщения, не е напълно изпипана. Оказва се, че тя не работи, когато даден потребител вече е цитирал дадено съобщение, което искате да скриете и това е валидно както за груповите разговори, така и за частните. Може би обаче това не е бъг, а част от самата функция, тъй като, ако потребител изпрати съобщение и го изтрие от чата в рамките на седем минути, то изчезваше. Ако бъде цитирано от друг потребители обаче, ще изчезне само оригиналното съобщение, но текстът ще продължи да същестува в цитата. За съжаление в обясненията към новата функция, не е категорично изяснено как точно работи тя и дали това трябва да се случва, или не.

Наскоро стана ясно, че в приложението на WhatsApp има и други недостатъци, след като изследователи откриха, че получателите лесно могат да достигнат до изтрити вече съобщения, които обаче все още се показват в центъра за уведомление на телефоните им, или вече са се запаметили в самото устройство. Същото се случва дори и, ако вече изтритите съобщения не са били отворени благодерине на някои приложения.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *