post

Jobs.bg, Economy.bg и Националното представителство на студентските съвети в Република България организират първия по рода си младежки форум „Визия и предизвикателства. Младежка заетост – дискусия – Бизнес, Държава, Студенти, Университети”.

Партньори на събитието са Българска стопанска камара (БСК), кампанията на Европейската комисия – We mean business и Българската асоциация за управление и развитие на човешките ресурси (БАУРЧР).

Основната мисия на форума е да стартира дискусия между държавните институции, бизнеса и висшето образование и да подпомогне конструктивния диалог, като осигури неутрална платформа в лицето на конференцията.

Целта на конференцията е всеки от участниците да научи какво е важно за другата страна, какви са очакванията и реалните възможности.

До момента участие в конференцията са потвърдили:
– Тотю Младенов – министър на труда и социалната политика и зам. министър Зорница Русинова
– Ваньо Митев – председател на Съвета на ректорите и ректор на Медицинския университет в София
– Сашо Дончев – председател на БСК и Божидар Данев – изпълнителен председател на БСК
– Мария Шишкова – председател на Българския форум на бизнес лидерите
– Ираван Хира – генерален директор на Хюлет-Пакард България и на „Хюлет-Пакард Глоубъл Деливъри България Център”
– Явор Дренски – изпълнителен директор на МБАЛ „Токуда Болница София”
– Ирена Соколова – член на Комисията по образование към НС, Драгомир Стойнев – председател на Комисията по труда и социална политика към НС, Светлана Ангелова – зам. председател на Комисията по труда и социална политика към НС, Катя Колева – член на Комисията по труда и социална политика към НС
– ректори на водещи университети

Събитието е отворено за всички интересуващи се от въпросите, свързани с реализацията на младите хора в България.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *