post

От уроците по физика е известно, че освен популярната у нас температурна скала Целзий, има и скала Келвин, нулата на която се равнява на -273,15 градуса по Целзий. При това, тази нула съвсем не е лесно да се постигне. Досега учените успяваха да охладят до абсолютната нула само отделни атоми, но вече правят същото и с молекули. 

Физици от Центъра за студена материя са успели да охладят вещество до милионна част от градуса над абсолютната нула. За да решат този проблем, учените са обединили два традиционни метода. 

Те са използвали молекули на калциев флуорид, поместени в магнитно-оптичен капан. В него веществото е охлаждано с помощта на специални лазери. В хода на процеса атомите поглъщат фотони и ги “преизлъчват”, като изразходват повече енергия, отколкото получават. По този начин може да се понижи температурата само до определено значение, наречено доплеров предел. 

За да се преодолее това ограничение, физиците са използвали друг подход, заключаващ се в използването на два насочени един към друг лазерни лъча. Те отнемат излишната кинетична енергия от молекулата и я охлаждат до нужното значение. Благодарение на този метод температурата на охладените молекули достига 50-милионна част от градуса над абсолютната нула. По думите на учените, охлаждането до такива свръхниски температури силно забавя молекулите и позволява по-добре да се изучат техните свойства и строеж. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *