post

Мнозина експерти са на мнение, че с появата на пълноценни квантови компютри, ерата на криптовалутите и блокчейна ще приключи. Криптографските системи, на които са базирани криптовалутите, ще бъдат моментално пробити, което ще доведе до обезценяването на електронните валути. Първото нещо, което ще направи притежателят на квантов компютър ще е да накопае останалите биткойни, етери и другите популярни криптовалути, счита Алекс Бит, канадски физик. Изобщо, той предрича нерадостно бъдеще за електронните валути в квантовата ера.

Физикът е скептичен относно безопасността на блокчейна и няма илюзии основно Bitcoin – той оценява тази валута само като индикатор за това, дали са се появили пълноценни квантови компютри.

“Когато такъв компютър бъде създаден, ние задължително ще разберем – пазарът на криптовалутите ще се срине, а останалите “монети” ще се паднат на притежателя на квантовия компютър. Засега това все още не се е случило, така че можем да сме уверени – истинският квантови компютър не съществува”, – казва Бит.

Алекс Бит е уверен, че неговото създаване е само въпрос на недалечното бъдеще. В тази насока работят усилено такива компании, като IBM, Microsoft, Google др.

Експертите са изчислили, че за хакването на Bitcoin ще е нужен квантов компютър с мощност 10 000 кубита, но сегашните не надвишават 51 кубита. Време все още има, но то не е чак толкова много, колкото ни се струва – може да са 10 години, а може и по-малко, смята физикът.

Впрочем, не всички споделят мнението на канадския физик. Криптовалутните експерти са уверени, че дотогава разработчиците ще съумеят да подготвят и адаптират блокчейна към новите реалности, като модифицират кода и го защитят със съвременни технологии.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *